EN
 

Comeos
For commerce and services

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Hun leden zijn actief in achttien sectoren en verkopen aan bedrijven of rechtstreeks aan de consument. Samen zijn deze sectoren goed voor 11,2 % van het bnp en stellen ze 400.000 mensen te werk, wat van de handel de grootste werkgever in de private sector maakt. Comeos levert diensten op maat van zijn leden en wil, als kennis- en netwerkingplatform, de dynamiek van de handel stimuleren.


Vaststellingen

De organisatie was voorheen gekend als Fedis of de federatie van de distributiesector; een naam die de lading niet meer dekte. De organisatie wil er immers niet alleen zijn voor de grootdistributie, maar voor de volledige sector van handel en diensten. Bovendien was Fedis als organisatie onbekend en was het aanbod van diensten naar de leden toe onduidelijk. Een naamsverandering in lijn met de nieuwe strategie was een noodzakelijke voorwaarde om het imago van Fedis bij te sturen. De nieuwe corporate identity moest ook de strategie en visie van de organisatie reflecteren en overeenstemmen met het gewenste imago. Daarnaast diende ook een proactief positief communicatiebeleid ontwikkeld te worden om het sterke merk in de markt te plaatsen.


Strategie en aanpak

Lemento werd gevraagd strategisch advies te leveren en dit te vertalen in een creatief idee. Het resultaat is een nieuwe naam, baseline, logo, huisstijl en communicatiebeleid. Met desk research en interviews bij de key stakeholders zoals journalisten, leden en toekomstige leden werd gepolst naar het huidige imago. De resultaten van deze analyse gaven Lemento een duidelijk beeld van wat er mis was met de huidige positionering en wat er moest wijzigen naar de toekomst toe. Op basis hiervan ontwikkelde Lemento een nieuwe communicatiestrategie voor Comeos, een merkarchitectuur en een nieuwe merkpositionering die samengevat wordt in de baseline ‘for commerce and services'. Vervolgens creëerde Lemento de nieuwe naam, het logo en de huisstijl. Ook de verbale communicatie werd herzien en aangepast aan de nieuwe stijl en positionering. 

Er werden opleidingen gegeven voor alle werknemers waarbij de nieuwe verbale stijl door workshops en concrete voorbeelden aangeleerd werd. Het resultaat is een succesvolle rebranding, een nieuw sterk merk is geboren.    

 

© 2023 Lemento
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com

THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit

CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation

GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication

MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN