FR
 

Verkiezingen 2006
Public branding in verkiezingscommunicatie

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur is een onderdeel van het Vlaams ministerie voor Bestuurszaken. Het werkt voor gemeenten, OCMW's, provincies en de openbare besturen die ermee samenhangen. Het agentschap biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake lokale en provinciale besturen, het stedenbeleid en het inburgeringsbeleid.

 

Vaststellingen

In 2006 worden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen voor het eerst georganiseerd door de regionale overheden. Om alles in goede banen te leiden krijgt de Vlaamse overheid van de federale overheid alle nodige documenten doorgespeeld. Maar al snel blijken die niet te voldoen. Ze ogen niet alleen ouderwets, ze zijn ook onlogisch en omslachtig opgebouwd én staan vol slecht vertaald Frans en juridisch jargon.

 

Strategie en aanpak

Lemento licht alle brieven en documenten door op hiërarchie, leesbaarheid, logica, taal en design. Daarna volgt een herwerking. Het resultaat: een pakket van meer dan 200 eigentijds ogende formulieren die duidelijk afkomstig zijn van de Vlaamse overheid. De formulieren zijn zowel manueel als digitaal in te vullen en zijn gebruiksvriendelijk voor invuller én verwerker. Omdat alles juridisch en taalkundig correct moet blijven, werkt Lemento nauw samen met de afdeling Binnenlandse Aangelegenheden en de cellen Taaladvies en Wetmatiging van de Vlaamse Gemeenschap.

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 FR