EN
 FR
 

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Nieuwe identiteit reflecteert visie op zorg

Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een van Belgiës grootste psychiatrische instellingen. Met een psychiatrisch ziekenhuis en een psychiatrisch verzorgingstehuis richt het zich tot drie doelgroepen: volwassenen, ouderen en forensische patiënten.

 

Vaststellingen

Een reorganisatie met een nieuwe structuur en een nieuwe naam, de afronding van fase één van het gebouwenmasterplan, wijzigingen in de Vlaamse Gemeenschap (Beter Bestuurlijk Beleid), een regionalisering van het profiel. Met andere woorden: de corporate identity is aan verandering toe.

 

Strategie en aanpak

Lemento analyseert, ontwerpt en implementeert de nieuwe identiteit. Alles begint met de oprichting van een werkgroep (met o.a. psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, secretaresses, leden van Prima-Go) en een stuurgroep (directie). Na een drietal workshops kiest de raad van bestuur het logo. Vervolgens ontwikkelt Lemento de toepassingen voor correspondentie, publicaties en een uitgebreid signalisatiegedeelte.

 

Het personeel krijgt het logo te zien op de nieuwjaarsreceptie van 2006. In de daaropvolgende maanden worden alle dragers gebruiksklaar gemaakt en wordt het drukwerk aan de drukker uitbesteed. In mei en juni worden de personeelsleden tijdens de teamvergaderingen wegwijs gemaakt in het waarom en het hoe van de huisstijl, de gebruiksregels, de werkwijze met sjablonen … Bij de officiële opening van de nieuwbouw door de minister worden de media en de externen op de hoogte gebracht van de nieuwe huisstijl. Op 1 juli 2006 is alle drukwerk klaar en is de nieuwe huisstijl een feit. Ook de website gaat in aangepaste vorm online.

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR