FR
 

OCMW Leuven
Perceptie sturen via identiteit

Het OCMW Leuven speelt als overheidsinstelling een belangrijke sociale rol in een stedelijke agglomeratie. Met zijn duizend personeelsleden biedt het OCMW een waaier van diensten: thuiszorg, serviceflats, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrisch ziekenhuis, individuele hulpverlening ...

 

Vaststellingen

Het grote publiek heeft al te vaak een negatief beeld van het OCMW. Er wordt nog steeds gesproken over de 'openbare onderstand', de plaats waar de 'armen' terechtkunnen voor financiële ondersteuning. De hulpverlening is echter veel ruimer dan dat. Om die foutieve perceptie bij te sturen is een nieuwe visuele identiteit noodzakelijk.

 

Strategie en aanpak

Eenvoudig, duidelijk, overzichtelijk, professioneel én dicht bij de burger. Aan die trefwoorden beantwoordt de nieuwe visuele identiteit van het OCMW Leuven. Het logo bouwt voort op het overkoepelende OCMW-logo, met een moderne en dynamische typografie en aangepast kleurgebruik. De identiteit komt meteen tot uiting in een nieuwe brochurelijn, website, drukwerk en signalisatie. De drie pijlers (ouderenzorg, sociale dienstverlening en thuiszorg) en de twee ondersteunende diensten (personeel & organisatie en de facilitaire dienst) krijgen in de nieuwe huisstijl een eigen kleur, die in alle communicatie wordt opgenomen, zodat de herkenbaarheid vergroot.

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 FR