EN
 FR
 

Inburgering
Van acht identiteiten naar één merk

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur is een onderdeel van het Vlaams ministerie voor Bestuurszaken. Het werkt voor gemeenten, OCMW's, provincies en de openbare besturen die ermee samenhangen. Het agentschap biedt ondersteuning bij het uitvoeren van een samenhangend beleid inzake lokale en provinciale besturen, het stedenbeleid en het inburgeringsbeleid.

 

Vaststellingen

De Vlaamse overheid biedt nieuwe Vlamingen een inburgeringstraject aan. Die trajecten worden gecoördineerd door de onthaalbureaus in de provincies en de grootsteden. Samen hebben ze meer dan veertig vestigingen en zo'n driehonderd personeelsleden. De onthaalbureaus hebben allemaal een verschillende naam en identiteit. Om de herkenbaarheid te verhogen en de professionalisering van het inburgeringsbeleid in de verf te zetten, geeft minister Marino Keulen de opdracht een gemeenschappelijke huisstijl voor het inburgeringsbeleid te creëren. Van acht identiteiten naar één merk.

 

Strategie en aanpak

Na een consultatieronde bij de onthaalbureaus en een workshop in Brussel adviseert Lemento de Vlaamse overheid over de naamgeving en de merkarchitectuur. We ontwikkelen een corporate identity: logo, huisstijl en verschillende toepassingen. Om de implementatie vlot te laten verlopen zorgen we voor de nodige tools zoals een huisstijlhandboek, sjablonen en een huisstijlsite.

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR