EN
 FR
 

VMSW
Nieuwe taken, nieuwe identiteit

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) is sinds 1 juli 2006 de opvolger van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM). De VMSW realiseert en financiert het sociale woningprogramma van de Vlaamse regering. Ze stimuleert, ondersteunt en begeleidt lokale organisaties om betaalbare en kwaliteitsvolle projecten te realiseren en neemt ook zelf initiatieven.

 

Vaststellingen

De omvorming van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij tot een extern verzelfstandigd agentschap past in de reorganisatie Beter Bestuurlijk Beleid van de Vlaamse overheid. De VHM begeleidde niet alleen de sociale huisvestingsmaatschappijen (shm), ze hield er ook toezicht op. Omdat de combinatie van die twee taken gemakkelijk tot misbruiken kon leiden, werden beide taken gescheiden. De VHM zorgt na BBB alleen voor de begeleiding van de SHM's  en door de nieuwe positionering dringt een nieuwe identiteit zich op

 

Strategie en aanpak

Uit een interne en externe corporate identity audit komen een aantal gewenste imagoassociaties naar voren: klantgericht, efficiënt, snel, transparant en flexibel. Bijkomende input uit de analysefase laat Lemento toe bewust voor de afkorting VMSW te kiezen. De naam is al deels ingeburgerd bij de pers en de sociale huisvestingsmaatschappijen. Met de slogan 'Sociaal wonen mogelijk maken' incorporeren we meteen ook de merkbelofte. Lemento ontwikkelt het logo en de huisstijl. We zorgen tevens voor tal van dragers zoals briefwisseling, interne documenten, publicaties, templates en signalisatie. Dat resulteert in een dynamische visuele identiteit die niemand nog aan de VHM doet denken.

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR