EN
 FR
 

TUC RAIL
Flexible thinking, reliable results

De N.V. TUC RAIL werd opgericht in 1992 als dochtermaatschappij van de toenmalige NMBS. In de loop van zijn 17- jarig bestaan heeft de onderneming op verschillende domeinen blijk gegeven van een grote know-how binnen het spoorweggebeuren, meer bepaald op het gebied van infrastructuur. TUC RAIL realiseert al die jaren grootschalige spoorweginfrastructuur in binnen- en buitenland. Hun projecten hebben een gemiddelde looptijd van 5 tot 10 jaar.
Enkele voorbeelden: HST, Gewestelijk ExpressNet (GEN) rond Brussel, ontsluiting van de Antwerpse haven en van luchthavens, enz.


Vaststellingen
Eind 2006 heeft de Raad van Bestuur een strategisch plan goedgekeurd dat de klemtonen bevat voor de continuïteit van het bedrijf na de realisatie van het HST-project. Dit plan werd gevolgd door het actieplan STEP (Strategic Transformation for Excellent Performance). Sindsdien werden er ook op communicatiegebeid verschillende projecten herzien en kregen nieuwe initiatieven vorm. (intranet, website, intern bedrijfsinformatieblad, fotoboek, bedrijfsfilm ...) Op het gebied van communicatie was er echter nog behoefte aan een expliciet uitgeschreven visie en strategie die de organisatie van de afdeling en de planning van de verdere acties zal bepalen.

Strategie en aanpak
Voor de analyse van de huidige communicatiestrategie en het opstellen van een nieuwe strategie en plan, werden 4 stappen doorlopen: research, analyse, workshop en het masterplan. Er werden interviews afgenomen en de huidige strategie werd geanalyseerd en getoetst aan de communicatie doelstellingen. Door middel van een management workshop bepaalde Lemento de gewenste positionering en brand image van TUC RAIL. In het masterplan of de finale presentatie werden doelgroepen, doelstellingen en de in te zetten communicatieinstrumenten uitvoerig besproken. Verder werd er ook een gedetailleerd communicatieplan uitgewerkt met deadlines en takenpakketten voor de communicatiedienst. In een tweede fase werd Lemento ook gevraagd om het communicatieplan tot uitvoering te brengen. Dit communicatieplan is gebaseerd op 3 pijlers: Corporate Branding, Change Communication en Internal Communication. Er werden in de verschillende pijlers een verscheidenheid aan projecten georganiseerd: een nieuwe Brand Promise die beter aansluit bij het gewenste imago, een vernieuwde huisstijl, een nieuwe lay-out en content voor de website, het ‘On Track' programma waarmee aan de werknemers op een interactieve manier de strategie werd voorgesteld, een werknemersmagazine ...

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR