EN
 FR
 

Flanders Investment and Trade
Regiomarketing in actie

Flanders Investment & Trade (F.I.T.) of het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen moedigt buitenlandse financiers aan in Vlaanderen te investeren en helpt Vlaamse bedrijven klanten in het buitenland te vinden. F.I.T. maakt daarvoor gebruik van een binnenlands netwerk in alle provincies en een buitenlands netwerk met negentig kantoren wereldwijd.

 

Vaststellingen

Export Vlaanderen en de Dienst Investeren Vlaanderen (FFIO) fuseren tot Flanders Investment & Trade. Een fusie bij de overheid, en dus een verhaal apart. Export Vlaanderen is ontstaan uit de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) terwijl FFIO al van bij zijn start een Vlaamse overheidsdienst is. Er zijn met andere woorden grote cultuurverschillen. Koppel dat aan onzekerheid bij de medewerkers - 'Waar kom ik terecht? Wat wordt mijn statuut?' - en het is duidelijk dat nood aan een nieuwe identiteit hoog is.

 

Strategie en aanpak

Als merkstrategie gaat Lemento voluit voor het scenario 'new vision, forget the past'. In een eerste fase adviseren we F.I.T. over de naamgeving en de baseline. We kiezen ervoor de naam voluit te schrijven, omdat investment & trade wereldwijd een geijkte uitdrukking is. We stellen voor de baseline ter beschikking te stellen in meer dan 25 talen, om zo goodwill te kweken bij lokale contactpersonen.

In een tweede fase creëert Lemento het logo, de visuele identiteit en de huisstijldragers (correspondentieset, interne documenten, publicaties, websites). Onder het motto 'Building on synergies to provide a better service' lanceren we de identiteit bij alle stakeholders. Via de Corporate Identity Portal zorgt Lemento voor een online tool die organisaties toelaat hun huisstijl beter te managen. Van overal ter wereld kunnen F.I.T.-medewerkers inloggen en beschikken over guidelines, templates, logofiles en de web-to-printmodule voor het aanmaken van visitekaartjes en andere stationery.

 
© 2016 Lemento nv
Stanislas Leclefstraat 18
BE-2600 Berchem
T +32 3 218 10 30
info@lemento.com
THINK
Corporate identity audit
Brand strategy
Brand architecture
Brand positioning
Corporate branding toolkit
CREATE
Logo design
Name creation
Visual and verbal identity
360° Branding
CI implementation
GROW
Brand launch
Corporate communication
B2B Communication
Employer branding
Internal communication
MANAGE
Brand guidelines
Logobank
Imagebank
Microsoft Office solutions
Online brand platform
 EN  FR